Wettelijke basis

Het opstellen van het rooster van indicatieve huurprijzen is gebeurd volgens de bepalingen van:

  • art. 225 van de Ordonnantie van 27 juli 2017 van de Brussels Hoofdstedelijke Gewest houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst (B.S. 30 oktober 2017)
    https://www.ejustice.just.fgov....
  • het uitvoeringsbesluit van 19 oktober 2017 van de Brussels Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een rooster van indicatieve huurprijzen (B.S. 6 november 2017)